RODINNÉ PRÁVO

V oblasti rodinného práva Vám radi poskytneme najmä tieto služby:

  • rozvod manželstva (vypracovanie návrhu na rozvod a zastupovanie pred súdom)

  • starostlivosť o maloleté deti (zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, úprava styku rodiča s maloletými deťmi)

  • vyživovacia povinnosť rodičov k deťom a detí k rodičom, vyživovacia povinnosť medzi manželmi, vyživovacia povinnosť medzi ostatnými príbuznými, príspevok na výživu rozvedeného manžela

  • rodičovské práva a povinností

  • náhradná starostlivosť

  • poručníctvo a opatrovníctvo