PRACOVNÉ PRÁVO

V oblasti pracovného práva Vám radi poskytneme najmä tieto služby:

  • poradenstvo a konzultácie v oblasti pracovného práva pre zamestnancov aj zamestnávateľov

  • vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru

  • zodpovednosť za škodu v pracovnoprávnych vzťahoch

  • uplatnenie nárokov z neplaného skončenia pracovného pomeru

  • zastupovanie pri rokovaní s protistranou

  • zastupovanie v konaní  pred súdom