Naša advokátska kancelária sa zameriava na poskytovanie právneho poradenstva v týchto právnych odvetviach:

Občianske právo

Obchodné právo

Pracovné právo

Rodinné právo

Správne právo

Zakladanie spoločností