UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

Mnoho užitočných informácií týkajúcich sa znení právnych predpisov, súdnych rozhodnutí a registrov nájdete aj na nasledovných stránkach:

Právne predpisy: www.zbierka.sk, www.justice.gov.sk
Súdne rozhodnutia: www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutia.aspx
Príslušné súdy: www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudPrislusnost.aspx
 Obchodný register:  www.orsr.sk
 Živnostenský register:  www.zrsr.sk
 Kataster:  www.katasterportal.sk
Obchodný vestník: www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-vestnik/uvod.aspx